Fit pedagogika

Mednarodni projekt

V šolskem letu 2021/2022 nadaljujemo z  izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • UPORABA FIT AKTIVNIH METOD PRI POUKU PRI VSEH PREDMETIH.
  FIT AKTIVNA METODA je učna strategija, ki bazira na uporabi učnih metod, ki učečega med učenjem spodbujajo h gibanju. Učečemu zagotavlja visoko stopnjo koncentracije, osredotočenosti in motivacije za učenje.  Uporablja se v namene usvajanja novega znanja, utrjevanja in preverjanja.  Med tem ko se učeči giblje, zapisuje, bere, komunicira in uporablja procese višjega reda mišljenja, se uči.
 • UPORABA FIT HITRIH STIMULACIJ
  FIT HITRA STIMULACIJA je kratkotrajna gibalna dejavnost, ki traja 1–3 minute. S hitrimi spremembami gibanja spodbudi mišično kontrakcijo. Omogoči psiho-fizične obremenitve, poveča notranjo motivacijo za učenje in nadaljnje delo, poveča osredotočenost in koncentracijo, zmanjša možnost pojava negativnih čustvenih stanj oz. omogoča vzpostavitev čustvenega ravnovesja. S pomočjo HS smo bolj učinkoviti, hitreje razmišljamo in najdemo različne rešitve. Poveča se krvni obtok, sproščata se dopamin (hormon nagrade) in seratonin (hormon sreče).
 • FIT GIBALNI ODMOR: Med rekreativnim odmorom imajo učenci vsak dan na voljo sprostitvene dejavnosti pred šolo in na igrišču
 • FIT HIDRACIJA: Učenci so seznanjeni s  pomenom pitja vode in zato jih spodbujamo, da v šolo prinašajo svoje stekleničke za vodo in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: Učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje še vedno poteka.
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: Učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.
 • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.
 b1 c22 c223

V šolskem letu 2020/2021 nadaljujemo z  izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • FIT GIBALNI ODMOR: Med rekreativnim odmorom imajo učenci vsak dan na voljo sprostitvene dejavnosti pred šolo in na igrišču.
 • FIT HIDRACIJA: Učenci so seznanjeni s  pomenom pitja vode in zato jih spodbujamo, da v šolo prinašajo svoje stekleničke za vodo in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
 • FIT HODNIKI: Na šoli smo uredili hodnike, ki spodbujajo h gibanju.
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: Učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje še vedno poteka.
 • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.
b1  b4 b5
 b2 b6  b3

V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • FIT JUTRANJA VADBA: v okviru jutranjega varstva, pred poukom.
 • FIT GIBALNI ODMOR: vsak dan po malici imajo učenci na voljo sprostitvene dejavnosti pred šolo in na igrišču.
 • FIT HIDRACIJA: učenci so seznanjeni s  pomenom pitja vode in zato jih spodbujamo, da v šolo prinašajo plastenke in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
 • FIT HODNIKI: na šoli bomo uredili hodnike, ki spodbujajo k gibanju
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.
 • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.

fit2020

V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • FIT JUTRANJA VADBA: v okviru jutranjega varstva, pred poukom.
 • FIT GIBALNI ODMOR: vsak dan po malici imajo učenci na voljo sprostitvene dejavnosti v telovadnici, večnamenskem prostoru ali pred šolo.
 • FIT GIBALNE MINUTE: učitelji vsak dan izvedejo vsaj 3 minute gibalnih aktivnosti med poukom.
 • FIT HIDRACIJA: starše bomo na uvodnih roditeljskih sestankih seznanili s pomenom pitja vode in jih spodbudili, naj učenci v šolo prinašajo plastenke in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
 • FIT HODNIKI: na šoli bomo uredili hodnike, ki spodbujajo k gibanju, okrog šole bomo narisali različne talne igre.
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.
 • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.

fp5

V šolskem letu 2017/2018 smo se  vključili v projekt FIT PEDAGOGIKE – KAKO MOTIVIRATI ZA UČENJE?

Izvedli smo naslednje  aktivnosti:

FIT GIBALNE MINUTE: učitelji vsak dan izvedejo vsaj 3 minute gibalnih aktivnosti med poukom.

fp1

FIT AKTIVNO SEDENJE: učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.

fp2

FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.

FIT AKTIVNE METODE  v okviru pouka.

fp3

fp4

HITRE STIMULACIJE za boljšo koncentracijo.