Fit pedagogika

Mednarodni projekt

V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • FIT JUTRANJA VADBA: v okviru jutranjega varstva, pred poukom.
  • FIT GIBALNI ODMOR: vsak dan po malici imajo učenci na voljo sprostitvene dejavnosti v telovadnici, večnamenskem prostoru ali pred šolo.
  • FIT GIBALNE MINUTE: učitelji vsak dan izvedejo vsaj 3 minute gibalnih aktivnosti med poukom.
  • FIT HIDRACIJA: starše bomo na uvodnih roditeljskih sestankih seznanili s pomenom pitja vode in jih spodbudili, naj učenci v šolo prinašajo plastenke in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
  • FIT HODNIKI: na šoli bomo uredili hodnike, ki spodbujajo k gibanju, okrog šole bomo narisali različne talne igre.
  • FIT AKTIVNO SEDENJE: učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
  • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.
  • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.

fp5

V šolskem letu 2017/2018 smo se  vključili v projekt FIT PEDAGOGIKE – KAKO MOTIVIRATI ZA UČENJE?

Izvedli smo naslednje  aktivnosti:

FIT GIBALNE MINUTE: učitelji vsak dan izvedejo vsaj 3 minute gibalnih aktivnosti med poukom.

fp1

FIT AKTIVNO SEDENJE: učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.

fp2

FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.

FIT AKTIVNE METODE  v okviru pouka.

fp3

fp4

HITRE STIMULACIJE za boljšo koncentracijo.