Fit pedagogika

Osebna izkaznica

logo_fit internationalnnn
Tip projekta Mednarodni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Nataša Anderlič
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja 2017/2018 – danes

 

CILJI FIT  Slovenija je projekt, kjer razvijamo in ustvarjamo učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se učenci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem tudi učijo. S tem razvijajo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.

Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov, zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. Tako se krepi zdravje, izboljša učno okolje in uspeh.

 

NAMEN PROJEKTA Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt, ki skrbi za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja otrok in mladostnikov v vseh okoljih. Učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga poučujejo.

 

OPIS V šolskem letu 2017/18  smo se vključili v mednarodni projekt FIT  z namenom usvojiti čim več FAM, povečati motivacijo za učenje in samostojno uporabljati metode pri učencih pri vseh oblikah dela.

UČENJE V GIBANJU je v našem primeru učna strategija, ki bazira na uporabi učnih metod, ki učečega med učenjem spodbujajo h gibanju. Gibanje se nanaša na kontrakcijo mišic nad stopnjo mirovanja (bazalnega metabolizma). Učeči se uči medtem, ko se giblje. Učeči medtem, ko se giblje, zapisuje, bere, komunicira in uporablja procese višjega reda mišljenja. Učenje v gibanju sestoji iz FIT aktivnih metod in FIT hitrih stimulacij.

S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.

Vseskozi stremimo k večji  strokovnosti, zavzetosti, odličnosti, otroke spodbujamo k napredku, a jih nikoli ne spodbujamo k pretiravanju. Tako naši otroci in učitelji postajajo bolj izkušene, čustveno zrelejše, samozavestnejše, sposobnejše, vesele, zadovoljne, razigrane in posledično ZDRAVE osebe.

 

KAJ PRIDOBI OTROK? Pozitiven odnos do rednega gibanja, višja samopodoba, samozavest, razvije kognitivne sposobnosti, razvije funkcionalne sposobnosti, pridobi pozitivne vrednote, socialni prostor – timsko delo, multikulturalnost, pozitivna čustva – zabava, uspeh, veselje,… izboljša zdravstveni status, razvije motorične sposobnosti, usvoji segmente različnih športnih zvrsti, vseživljenjsko učenje – različna znanja, razvije zavedanje, da je gibanje potreba in ne obveznost.

Ko aktiviramo telo, aktiviramo možgane!

Ključni razlog, da FIT pedagogika temelji na gibanju, je v bogastvu gibalne/športne aktivnosti, ki omogoča razvoj gibalnih, kognitivnih in socialnih spretnosti.

 

Koledar pomembnih vsebin in datumov: 22. 9. EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA: Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga. Učence želimo spodbuditi k uporabi hoje ali vožnje s kolesom namesto prevoza z avtomobili.

15. 10. SVETOVNI DAN HOJE: Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga. Učence želimo spodbuditi k uporabi hoje ali vožnje s kolesom namesto prevoza z avtomobilom.

20. 1. FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE: Kaj lahko počnemo namesto gledanja televizije, telefoniranja, pisanja elektronskih sporočil in uporabe računalnika? Iskanje možnosti za igro brez multimedije.

6. do 8. 3. 2019 FIT4KID ZNANSTVENA KONFERENCA

7. 4. SVETOVNI DAN ZDRAVJA: Na šoli bomo izvedli dneve dejavnosti, s katerimi bomo spreminjali neaktivni življenjski slog v aktivni življenjski slog.

 Povezave Spletna stran:  www.fitinternational-conference.si

Facebook:  https://www.facebook.com/fitinternational

 

 

 

Skip to content