Evropska vas

Osebna izkaznica

Naziv projekta:  Evropska vas

Vrsta projekta: Mednarodni PROJEKT

Trajanje /dnevni, letni, večletni/: LETNI PROJEKT

Namen projekta: Je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji, obenem pa se zavedati lastne kulturne identitete.

 

Cilji projekta:

 • spoznajo državo oz. članico Evropske unije
 • seznanijo se s kulturo, običaji, glasbo, jeziki določene države
 • spoznajo državne simbole
 • spoznajo pa tudi številne kulinarične posebnosti posameznih evropskih držav.

 

Države po letih:

 • šolsko leto 2012/13- PORTUGALSKA
 • šolsko leto 2013/14- ČEŠKA
 • šolsko leto 2014/15-DANSKA
 • šolsko leto 2015/16- NIZOZEMSKA
 • šolsko leto 2016/17-POLJSKA
 • šolsko leto 2017/18-NEMČIJA
 • šolsko leto 2018/19-MADŽARSKA

 

Koordinator na OŠ Lava: Nevenka Ozebek

Šola: Osnovna šola Lava

Udeleženci:

 • Učenci/razred, število/: UČENCI IN UČITELJI OŠ LAVA
 • Starši /število/: STARŠI IN STARI STARŠEV UČENCEV, KI SO SODELOVALI V POSAMEZNIH RAZREDIH V OKVIRU TEHNIŠKIH DNI

Prednostne dejavnosti:

 • praktično delo
 • druženje z vrstniki
 • zbujanje zanimanja za raziskovanje
 • razvijanje kulture javnega nastopanja
 • izjemna možnost diferenciacije
 • povezava prijetnega s koristnim – drugačne oblike dela
 • možnost v komponirati drugačne oblike dela v redno delo
 • pridobivanje vedenj o evropski skupnosti ter vrednotenje
 • vzpostavljanje medkulturnega dialog

 

 

Ostale dejavnosti:   

 • priprava stojnice v mestnem središču
 • izvedba nastopa v mestnem središču
 • pogovori pri pouku na temo izbrane države

 

 

Posebnosti:

Vrhunec projekta oz. obeležitev dneva Evrope vsako šolsko leto popestrimo v mestnem jedru s pripravo stojnice in izvedbo nastopa.

 

Cilji dejavnosti so bili realizirani (obkroži):                           DA                          NE

 

Cilji so bili doseženi, saj so učenci v sodelovanju z učitelji skozi celoten projekt, v šoli, doma, samem osrednjem dogodku pripomogli k spoznavanju nove članice Evropske unije, k razvijanju socialnih veščin za strpno sobivanje in kulturnega dialoga. Z različnimi delavnicami smo se aktivno vključevali v spoznavanje države, jezika, kulture, običajev, življenja.

 

Kratek opis:

 • Posebnosti

Večji del aktivnosti se je izvajal v okviru tehniškega dne na razredni stopnji, del aktivnosti pa v okviru rednega pouka in kot projektno učno delo ter v oddelkih podaljšanega bivanja. Učenci so spoznavali geografske in zgodovinske značilnosti ter zanimivosti države ter jih zapisali na plakatih, brali danske pravljice in poustvarjali. Spoznavali so dodatne poglobljene vsebine iz: kulture, kulinarike, običajev, navad, glasbe, športa, seznanili se z njihovo zastavo, grbom in proučevali njihov način življenja.