Evropska vas

Osebna izkaznica

Naziv projekta:  Evropska vas

Vrsta projekta: Mednarodni PROJEKT

Trajanje /dnevni, letni, večletni/: LETNI PROJEKT

Namen projekta: Je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji, obenem pa se zavedati lastne kulturne identitete.

Cilji projekta:

 • spoznajo državo oz. članico Evropske unije
 • seznanijo se s kulturo, običaji, glasbo, jeziki določene države
 • spoznajo državne simbole
 • spoznajo pa tudi številne kulinarične posebnosti posameznih evropskih držav.

Države po letih:

 • šolsko leto 2012/13 – PORTUGALSKA
 • šolsko leto 2013/14 – ČEŠKA
 • šolsko leto 2014/15 – DANSKA
 • šolsko leto 2015/16 – NIZOZEMSKA
 • šolsko leto 2016/17 – POLJSKA
 • šolsko leto 2017/18 – NEMČIJA
 • šolsko leto 2018/19 – MADŽARSKA
 • šolsko leto 2019/20 – ŠPANIJA (epidemija, 2 mes. izob. na daljavo)
 • šolsko leto 2020/21 – ŠPANIJA (epidemija, 4 mes.izob. na daljavo)
 • šolsko leto 2021/22 – SLOVENIJA

Koordinator na OŠ Lava: Tjaša Lazar, prof. ANG in GEO

Šola: Osnovna šola Lava

Udeleženci:

 • Učenci/razred, število/: UČENCI IN UČITELJI OŠ LAVA
 • Starši /število/: STARŠI IN STARI STARŠEV UČENCEV, KI SO SODELOVALI V POSAMEZNIH RAZREDIH V OKVIRU TEHNIŠKIH DNI
 • Mentorji: VEČINA UČITELJEV OŠ LAVA
 • Mestna občina Celje
 • III. OŠ Celje kot vodja projekta za našo regijo

Prednostne dejavnosti:

 • praktično delo
 • druženje z vrstniki
 • zbujanje zanimanja za raziskovanje
 • razvijanje kulture javnega nastopanja
 • izjemna možnost diferenciacije
 • povezava prijetnega s koristnim – drugačne oblike dela
 • možnost v komponirati drugačne oblike dela v redno delo
 • pridobivanje vedenj o evropski skupnosti ter vrednotenje
 • vzpostavljanje medkulturnega dialog

Ostale dejavnosti:  

 • priprava stojnice v mestnem središču
 • izvedba nastopa v mestnem središču
 • pogovori pri pouku na temo izbrane države
 • razstava v Mladinskem centru Celje
 • razstava v City Centry Celje

Posebnosti:

Vrhunec projekta oz. obeležitev dneva Evrope vsako šolsko leto popestrimo v mestnem jedru s pripravo stojnice in izvedbo nastopa.

Cilji dejavnosti so bili realizirani (obkroži):                           DA                          NE

Cilji so bili doseženi, saj so učenci v sodelovanju z učitelji skozi celoten projekt, v šoli, doma, samem osrednjem dogodku pripomogli k spoznavanju nove članice Evropske unije, k razvijanju socialnih veščin za strpno sobivanje in kulturnega dialoga. Z različnimi delavnicami smo se aktivno vključevali v spoznavanje države, jezika, kulture, običajev, življenja.

Kratek opis:

 • Posebnosti

Večji del aktivnosti se je izvajal v okviru tehniškega dne na razredni stopnji, del aktivnosti pa v okviru rednega pouka in kot projektno učno delo ter v oddelkih podaljšanega bivanja. Učenci so spoznavali geografske in zgodovinske značilnosti ter zanimivosti države ter jih zapisali na plakatih, brali danske pravljice in poustvarjali. Spoznavali so dodatne poglobljene vsebine iz: kulture, kulinarike, običajev, navad, glasbe, športa, seznanili se z njihovo zastavo, grbom in proučevali njihov način življenja.

Zapisala Tjaša Lazar, koordinatorica Evropske vasi na OŠ Lava