Evropska vas

Osebna izkaznica

Tip projekta Mednarodni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Idejni vodja ravnateljica Marijana Kolenko
Koordinator/mentor Tjaša Lazar
Datum pričetka izvajanja  2012/13 – danes
 

Cilji

 • spoznajo državo oz. članico Evropske unije
 • seznanijo se s kulturo, običaji, glasbo, jeziki določene države
 • spoznajo državne simbole
 • spoznajo pa tudi številne kulinarične posebnosti posameznih evropskih držav.
 

Opis

 

Večji del aktivnosti se izvaja v okviru tehniškega dne na razredni stopnji, del aktivnosti pa v okviru rednega pouka in kot projektno učno delo ter v oddelkih podaljšanega bivanja. Učenci spoznavajo geografske in zgodovinske značilnosti ter zanimivosti države ter jih zapišejo na plakatih, berejo literaturo in poustvarjajo. Spoznavajo dodatne poglobljene vsebine iz kulture, kulinarike, običajev, navad, glasbe, športa, seznanijo se z državno zastavo, grbom in proučujejo način življenja. Vrhunec projekta oz. obeležitev dneva Evrope vsako šolsko leto popestrimo v mestnem jedru s pripravo stojnice in izvedbo nastopa.

 

Namen

Spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji, obenem pa se zavedati lastne kulturne identitete.
 

Države po letih

 • šolsko leto 2012/13 – PORTUGALSKA
 • šolsko leto 2013/14 – ČEŠKA
 • šolsko leto 2014/15 – DANSKA
 • šolsko leto 2015/16 – NIZOZEMSKA
 • šolsko leto 2016/17 – POLJSKA
 • šolsko leto 2017/18 – NEMČIJA
 • šolsko leto 2018/19 – MADŽARSKA
 • šolsko leto 2019/20 – ŠPANIJA (epidemija, 2 mes. izob. na daljavo)
 • šolsko leto 2020/21 – ŠPANIJA (epidemija, 4 mes.izob. na daljavo)
 • šolsko leto 2021/22 – SLOVENIJA
 

Aktivnosti

 

Prednostne dejavnosti:

 • praktično delo
 • druženje z vrstniki
 • zbujanje zanimanja za raziskovanje
 • razvijanje kulture javnega nastopanja
 • izjemna možnost diferenciacije
 • povezava prijetnega s koristnim – drugačne oblike dela
 • možnost v komponirati drugačne oblike dela v redno delo
 • pridobivanje vedenj o evropski skupnosti ter vrednotenje
 • vzpostavljanje medkulturnega dialog

Ostale dejavnosti:

 • priprava stojnice v mestnem središču
 • izvedba nastopa v mestnem središču
 • pogovori pri pouku na temo izbrane države
 • razstava v Mladinskem centru Celje
 • razstava v City Centry Celje
 

Sodelujoči partnerji

 • Mestna občina Celje
 • III. OŠ Celje kot vodja projekta za našo regijo
Skip to content