Eko šola

Osebna izkaznica

Ekosola_logotip_marec_2011-500

Tip projekta Mednarodni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Andreja Baš in Laura Čater
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja 2007/2008 – danes
CILJI
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo
  idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem
  okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.
NAMEN PROJEKTA
 • skrb za varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter
  skrb za okolje in naravo
 

OSREDNJE TEME PROJEKTA SKOZI LETA

 

AKTIVNOSTI so vezane na tematske sklope:
ENERGIJA, VODA, ODPADKI, TRANSPORT, ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE,
OKOLICA ŠOLE, BIOTSKA RAZNOVRSTNOST, DRUGO.
2015-2017 – ODGOVORNO S HRANO, HRANA NI ZA TJA V EN DAN
2014, 2017 – NI DEBATE: V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE
APARATE – zbiranje starih električnih naprav

2017 – MLADI V SVETU ENERGIJE – 1. mesto

OPIS V šolskem letu 2007/08 smo se prvič vključili v
projekt Ekošola kot način življenja in od takrat neprekinjeno za
ohranitev ekozastave skrbimo za pravilno ločevanje odpadkov, čisto
okolico, zbiranje starega papirja, sodelujemo pri zbiranju praznih
kartuš, rabljenih tonerjev, baterij in zamaškov. Uvajamo učence v
ekobranje za ekoživljenje, pošiljamo risbe na likovni natečaj in smo
dejavni v mnogih drugih aktivnostih, ki jih ponuja eko šola. Vsako
leto izvedemo SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK, se udeležimo
sejma ALTERMED in se predstavimo na stojnici, s ŠOLSKO VRTILNICO
otroke spodbudimo k bivanju v sožitju z naravo.
 

EKO HIMNA

 

(Sem deklica mlada vesela)
SMO ŠOLARJI VESELI,
IZ ŠOLE LAVE SMO MI,
ENO PESEM VAM BOMO ZAPELI,
SAJ EKO SMO MI FRAJERJI,
TRALALA, …(Jaz pa pojdem na Gorenjsko)
ZA OKOLJE JE NAJBOLJE,
ZA OKOLJE JE NAJBOLJE,
ZA OKOLJE JE NAJBOLJE,
ČE SKRBIMO ZANJ VSI.MI LOČUJEMO ODPADKE,
MI LOČUJEMO ODPADKE,
MI LOČUJEMO ODPADKE,
ZBIRAMO TUD STAR PAPIR.UČIMO SE SKRBET ZA NARAVO,
UČIMO SE SKRBET ZA NARAVO,
UČIMO SE SKRBET ZA NARAVO,
EKO PESMI POJEMO.(Rap)
EJ, EJ, POSLUŠAJ TI,
MODRI JAN NAS VSE UČI,
KAKO ZA NARAVO SE SKRBI,
NAUČI SE TO TUDI TI!
ZRAVEN PA ŠE SONČNICA,
TA NAM ENERGIJE DA,
S PUHCEM VSI TRIJE SE BORIJO,
DA ZATREJO PACKARIJO.(Regiment po cesti gre)
UGAŠUJEMO LUČI,
TAKO VARČUJEMO VSE DNI,
VODE NE TOČIMO, ČE POTREBNO NI,
SAJ ZA NAŠO ZEMLJO NAS SKRBI,
VODE NE TOČIMO, ČE POTREBNO NI,
SAJ ZA NAŠO ZEMLO NAS SKRBI.

ZAMAŠKI, TONERJI, BAT’RIJE,
NA NAŠI ŠOLI ZBIRAJO SE,
RES SE TRUDIMO ZA NAŠO ZEMLJICO,
SAJ LAVA EKO ŠOLA SMO,
RES SE TRUDIMO ZA NAŠO ZEMLJICO,
SAJ LAVA EKO ŠOLA SMO.

(Rap)
NEKAJ NAPOTKOV SMO TI DALI,
DA BI PLANET OBVAROVALI,
ZDAJ POTRUDI SE ŠE TI,
DA NAŠ PLANET BO ČIST VSE DNI,
ZDAJ POTRUDI SE ŠE TI,
DA NAŠ PLANET BO ČIST VSE DNI!

Povezava http://www.ekosola.si/

Skip to content