Certifikat kakovosti v vzgoji in izobraževanju

Osebna izkaznica

SIQ KzP-038
Tip projekta Državni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Vodja TzK Aleksander Špec
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Člani učiteljica na PS Vanja Ocvirk Karner
učiteljica na RS Ksenija Senegačnik
kuharica Simona Esih
Datum pričetka izvajanja 2009
CILJI  

Izboljšati delovanje na vseh področjih delovanja šole : voditeljstva in vodenja, razvoja zaposlenih, komuniciranja na vseh nivojih, sodelovanja z učenci in starši, vzgojno-izobraževalnega procesa in razvoja ter sodelovanja z okoljem.

NAMEN PROJEKTA  

Ustvariti pogoje za hitrejše in kakovostnejše delo na vseh ravneh delovanja.

Skrb za nenehno izboljševanje ugotovitev šibkih področij na vseh ravneh in vseh segmentih delovanja šole.

 

OSREDNJE TEME PROJEKTA SKOZI LETA 2009 – Šola se je odločila za sodelovanje v projektu KzP vzgoje in izobraževanja.

2010 –TzK je pripravil vprašalnike o zadovoljstvu in  začel s pripravo Poslovnika kakovosti.

2011 – prvič smo izvedli notranjo presojo.

2012- izdelan  je bil Poslovnik kakovosti.

2013 – sprejet je bil Poslovnik kakovosti, opravljena je bila prva zunanja presoja in OŠ Lava je prejela certifikat KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja.

2016 – pripravili smo ankete o zadovoljstvu zunanjih uporabnikov.

V vseh letih od leta 2013 izvajamo notranjo presojo, pridobivamo mnenje o zadovoljstvu vseh deležnikov  v procesu vzgoje in izobraževanja, uvajamo izboljšave na posameznih področjih in sodelujemo z zunanjimi presojevalci pri izvedbah zunanje presoje.

OPIS  

Dosledno uresničujemo nenehno izboljševanje stanja in načrtujemo skupaj s sodelavci izboljšave,   /upoštevamo osnovni Demingov krog nenehnega izboljševanja – PDCA krog/.

SODELUJOČI v projektu  

Vsi učenci, starši in  zaposleni na OŠ Lava ter zunanji uporabniki,

SIQ Ljubljana , Izobraževanje Dunajska cesta 159, SI-1000 Ljubljana

 

Povezava  https://www.siq.si/
Skip to content