32. občinski otroški parlament

ponedeljek, 28. marec 2022

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

 

Letošnji otroški parlament je že 32. po vrsti. Mladi so temo »Moja poklicna prihodnost« sami izbrali na nacionalnem otroškem parlamentu, v dvorani državnega zbora Republike Slovenije. Že na oddelčnih in šolskih parlamentih so učenci osvetliti nekatera vsebinska vprašanja izbrane teme. V ponedeljek, 28. 3. 2021, so učenci parlamentarci stališča in sklepe učencev iz šol predstavili na občinskem otroškem parlamentu, ki je potekal v Narodnem domu v Celju.

 

Na dogodku, ki smo ga soorganizirali skupaj z Medobčinskim društvom prijateljev mladine, so sodelovali učenci parlamentarci iz osnovnih šol občine Celje: prve, druge, tretje, četrte, OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Hudinja, OŠ Lava in OŠ Ljubečna. Iz občine Štore – OŠ Štore, iz občine Dobrna – OŠ Dobrna in iz občine Vojnik – OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik.

 

Prvo skupino so vodili učenci naše šole ob pomoči mentorja Bojana Pozniča. Drugo delavnico so vodili učenci ob pomoči mentorice Anite Šmid iz III. OŠ Celje. Tretjo delavnico so vodili učenci ob pomoči mentorice Darje Jeran iz OŠ Hudinja. V delavnicah so spregovirili o temah kot so: etična trajnostna znanja, oblikujmo šolo v duhu mladega človeka – šola naše prihodnosti in moja poklicna prihodnost. Izsledke bodo učenci obravnavali na regijskem otroškem parlamentu, ki bo letos na OŠ Antona Bezenška v Frankolovem.

 

Zahvaljujemo se občini za dolgoletno podporo. Zahvaljujemo se mentorjem in ravnateljem za podporo otroškemu parlamentu. Zahvaljujemo se gostom za govor in sodelovanje. Zahvaljujemo se učencem parlamentarcem za sodelovanje in zanimive izsledke.

 

Izbor fotografij je pripravil učenec Matic Krašovec.

 

Ravnateljica Marijana Kolenko

Mentor SUŠ in OP Bojan Poznič