Posvet o vzgojnem načrtu

petek, 10. januar 2020

Na šoli smo gostili okrog 40 ravnateljev, svetovalnih delavcev in učiteljev iz različnih šol Slovenije, na strokovnem posvetu o Vzgojnem načrtu – Kje smo po 10-tih letih? Vzgojni načrt je še vedno temeljni dokument, ki podpira vzgojno delovanje v šolah. Vzgojni načrt je vodnik za privzgajanje vrednot otrokom, za primerno vedenje, za dobre odnose….vzgoja je temelj za oblikovanje vsake osebnosti, še posebej za otroke in mladostnike.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Skip to content