Posvet o vzgojnem načrtu

petek, 10. januar 2020

Na šoli smo gostili okrog 40 ravnateljev, svetovalnih delavcev in učiteljev iz različnih šol Slovenije, na strokovnem posvetu o Vzgojnem načrtu – Kje smo po 10-tih letih? Vzgojni načrt je še vedno temeljni dokument, ki podpira vzgojno delovanje v šolah. Vzgojni načrt je vodnik za privzgajanje vrednot otrokom, za primerno vedenje, za dobre odnose….vzgoja je temelj za oblikovanje vsake osebnosti, še posebej za otroke in mladostnike.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko