Delovno srečanje - Pogum

petek, 24. januar 2020

POGUM (Podjetnost Gradnik zaUpanja Mladih) je pet let trajajoči projekt, katerega ključni cilj je razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem. Pomembno je opolnomočenje vseh – učencev in  strokovnih delavcev  s kompetenco podjetnosti. Podjetnostne kompetence so izbrane v okvir v obliki cveta.

krog

V projekt je vključenih 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol iz cele Slovenije, ki se povezujejo v regijsko mrežo.

 

Med 30 razvojnih šol je bila izbrana tudi naša šola, Osnovna šola Lava.

 

V petek, 24. 01. 2020 smo izvedli delovno srečanje, ki so se ga udeležili vodja projekta Ga. Tatjana Krapše iz Zavoda za šolstvo, predstojnica območne enote Celje ga. Sonja Zajc, šolski tim OŠ Lava, ki ga sestavljajo ga. ravnateljica Marijana Kolenko, ga Vesna Lupše, G. Aleš Videnšek,, ga. Mateja Čatar in ga. Ksenija Koštomaj ter predstavniki treh implementacijskih šol naše regije (Osnovne šole ob Dravinji Slovenske Konjice, Osnovne šole Nazarje in Osnovne šole Loče).  Namen delovnega obiska je bila povratna informacija o razvijanju kompetence podjetnosti v učni praksi, usposabljanje strokovnih delavcev za kolegialne hospitacije ter priprava implementacijskih šol za uvajanje kompetence podjetnosti v učno prakso.

 

Na delovnem srečanju smo si ogledali tudi učno uro v 2. razredu, kjer je učiteljica Mateja Čatar s svojimi učenci izvedla fazo načrtovanja izdelave pustne maske. Šlo je za usmerjeno razvijanje kompetence načrtovanja. Učencem je predstavila letošnjo usmeritev šole – ljudsko izročilo. Ponovili so, katere ljudske pesmi že poznajo, napravili nabor idej ter med učenci izvedli raziskavo, v katero od predlaganih mask bi se našemili. Ob koncu učne ure so otroci zapeli ljudsko Regiment po cesti gre. V nadaljevanju pouka so izbrali masko ter v skupinah napravili načrt za izdelavo.

 

Po opazovanju pouka smo izvedli pogovor o delovanju šolskega tima, si izmenjali mnenja in izkušnje ter ugotavljali, katere kompetence podjetnosti so učenci pri ogledani učni uri krepili.

pogum2pogum3pogum4

Skip to content