6. mednarodni simpozij: European Tenders – Where to Find Them, How to Win Them

petek, 30. november 2018

Ravnateljica je bila povabljena na 6. mednarodni simpozij v organizaciji Rokus Klett – namenjen ravnateljem in direktorjem vrtcev, osnovnih, srednjih in ostalih šol ter zavodov /udeležilo se ga je 7 držav/, na katerem je predstavila dobre prakse vodenja in pridobivanja možnosti za črpanje sredstev – posredno ali neposredno preko ministrstev, ZRSŠ, Evropske komisije, ESS….S pomočjo teh sredstev je šola razvila številne nadstandardne programe, ki učencem omogočajo razvoj drugačnih kompetenc, veščin, znanj….ki jih pri samem pouku ne bi mogli razviti.

Skip to content