Pozdrav ptic miru

sobota, 23. september 2017

MIR ZA VSE LJUDI

 

»Ptice miru« so poletele med ljudi v upanju, da bodo naša pozitivna sporočila vsak dan znova nagovarjala prav vsakega izmed nas, kako vredno je sprejemati drugačnost, se iz nje plemenititi, z njeno pomočjo rasti, se osebnostno oblikovati in s pozitivno energijo razblinjati številne predsodke, ki še vedno vladajo med nami.

Iskrena hvala vsem šolam, vrtcem, zavodom, nevladnim organizacijam, vsem, ki se nam na kakršenkoli način pridružite in podpirate naša prizadevanja. Hvala vsem, ki ste bili z nami v mestu Celju, ali v svojih ustanovah širili ideje miru med učenci ali pa ste dejavnosti izpeljali v svojih krajih. Prav to je naša velika želja, da bi v vseh slovenskih krajih ob svetovnem dnevu miru »ptice miru« poletele med ljudi, odpreti jim želimo »nebo« preko naših meja.

 

Hvala Novemu tedniku in Radiu Celje za medijsko podporo gibanju, prav tako Zavodu Celeia Celje za pomoč. Združili smo moči in uspelo nam je.

 

Naš gost, predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, je dodal pomembno sporočilo vrednoti miru, strpnosti, sprejemanju drugačnosti ter nas dodatno prepričal, da delamo prave stvari.
Za več strpnosti…

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Sodelujoče šole, vrtci, zavodi in drugi po Sloveniji in izven njenih meja:

 

V CELJSKI REGIJI IZVEN CELJSKE REGIJE
GIMNAZIJA CELJE CENTER AMNESTY INTERNATIONAL
I. GIMNAZIJA V CELJU OŠ LJUBLJANA ZALOG
III. OŠ CELJE OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ
OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI (SLOVENSKE KONJICE) OSNOVNA ŠOLA POVZELA
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI
ŠOLSKI CENTER CELJE – SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA OSNOVNA ŠOLA FRAM
OSNOVNA ŠOLA LISIČNO
VRTEC ZARJA CELJE OSNOVNA ŠOLA LEDINA
OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
OSNOVNA ŠOLA PETROVČE OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
Leibniz-Gymnasium Altdorf – Nemčija
II.OSNOVNA ŠOLA OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA
I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU
DOM OB SAVINJI OSNOVNA ŠOLA BLAGOVNA
CENTER ZA USPOSABLJANJE IN DELO DOBRNA OŠ TURNIŠČE
GLASBENA ŠOLA CELJE OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE
VRTEC GRIŽE OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
ŠKOFIJSKA KARITAS ESCOLA BASICA PADRE JOAQUIM MARIA FERNANDES – Portugalska
OŠ POLZELA OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI
OSNOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ
TEOZOFSKA KNJIŽNICA CELJE Grundschule HOLK – Nizozemska