Obvestilo učencem vozačem in njihovim staršem!

Ob pričetku šolskega leta vam posredujemo nekaj informacij v zvezi s šolskimi prevozi.

Read More