Sprememba subvencioniranja šolskega kosila od 1. 2. 2017

Spoštovani starši, obveščamo vas, da bodo od 1. 2. 2017 do subvencije v višini cene kosila upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Read More

Obvestilo

Devetošolce in devetošolke obveščamo, da je bil 23. 1. 2017 objavljen Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2017/2018.

Read More